Báo cáo tài chính thể hiện những thông tin gì?

Những thông tin được thể hiện qua báo cáo tài chính không chỉ phục vụ cho từng mục đích khác nhau của các đối tượng sử dụng mà còn giúp họ đưa ra các quyết định sau khi nghiên cứu báo cáo tài chính. Vậy với từng chủ thể quan tâm, báo cáo tài chính giúp họ tìm kiếm những thông tin như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Các chủ thể quan tâm tìm kiếm thông tin gì trong báo cáo tài chính?

Nhìn chung, những thông tin mà các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính quan tâm đến đều có đặc thù liên quan chuyên môn hoặc chuyên ngành của họ. Cụ thể:

Những cơ quan chính phủ thường quan tâm đến việc báo cáo và những quy định định giá có tuân thủ luật hay không và đặc biệt quan tâm tới phần thu nhập chịu thuế, kê khai thuế.

Các nhà lãnh đạo nhân sự đặc biệt chú ý đến nguồn lương tăng và các kế hoạch lương hưu. 
Chủ sở hữu, cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng có xu hướng quan tâm nhất đến lợi nhuận. Nhiều nhà đầu tư tìm kiếm chỉ số thanh toán cao (cổ tức/thu nhập ròng). 

báo cáo tài chính

Các nhà đầu cơ quan tâm nhiều hơn đến giá trị cổ phiếu, vì họ luôn muốn tái đầu tư thu nhập của họ. 

Những người nắm giữ trái phiếu có xu hướng tìm kiếm các chỉ số về khả năng thanh toán dài hạn. 

Những chủ nợ ngắn hạn, chẳng hạn như ngân hàng, đặc biệt chú ý đến dòng tiền và các chỉ số thanh khoản ngắn hạn, chẳng hạn như chỉ số thanh toán nợ ngắn hạn. Nhìn chung, các chủ nợ đều mong muốn các doanh nghiệp vay tiền của mình có các chỉ số đòn bẩy (nợ /tổng tài sản) thấp, thường không cao hơn 40-50%).

2. Các thông tin được tìm kiếm phục vụ cho mục đích gì của từng chủ thể?

Như đã trình bày ở trên, nhà quản lý có thể sử dụng báo cáo tài chính cho các mục đích dự đoán – các nhà quản lý khác nhau sẽ chú ý đến các chỉ số khác nhau. 

Người mua có thể quan tâm nhiều đến doanh thu hàng tồn kho. Quá nhiều hàng tồn kho có nghĩa là không gian lưu trữ lớn và khả năng hư hỏng cao, ngược lại hàng tồn kho quá ít có nghĩa là mất doanh thu bán hàng và mất khách hàng do thiếu hàng. 

Nhà quản lý tín dụng có thể quan tâm hơn đến doanh thu các khoản phải thu để đánh giá chính sách tín dụng một cách chính xác. Chỉ số doanh thu trên tài sản cố định phản ánh sự sử dụng hiệu quả dòng tiền đầu tư vào nhà máy và các tài sản sản xuất hoặc tài sản vốn khác. 

Các nhà quản lý cấp cao, cũng như các nhà đầu tư, có xu hướng quan tâm đến các chỉ số lợi nhuận tổng thể như các tiêu chuẩn đánh giá kết quả hoạt động.

Như vậy, việc tìm kiếm và chắt lọc thông tin cũng như nhận thức được tiềm năng của các số liệu biết nói là một ông tác quan trọng đối với tất cả các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính. Việc nhìn nhận càng chính xác sẽ khiến các quyết định được đưa ra của chủ thể càng ít rủi ro. Mong rằng qua bài viết trên, người đọc đã có thêm thông tin hữu ích về báo cáo tài chính.

https://thonghutbephotnhanh.com/

https://thonghutbephotnhanh.com/diem-dac-biet-tao-nen-den-spotlight-am-tran/

Leave a Reply